Cenník

.
Individuálna konzultácia40,- eur/50 minút
Párová a rodinná konzultácia60,- eur/90 minút
Vzdelávanie 50,- eur/hod.
Supervízia podľa cenníka ASSP
individuálna55 eur/hod.
skupinová60 eur/hod.

Platba v hotovosti nie je možná. Služby uhradíte prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.